1. Hiện tại có nhiều bạn ko nhận được Email kích hoạt từ hệ thống, BQT đã rà soát và thấy đa số các trường hợp này dùng GMAIL. Trong thời gian chờ khắc phục, các bạn có thể tạm dùng các email khác để đăng ký và nhận email kích hoạt ( Yahoo, hotmail,....). Xin cảm ơn
    Dismiss Notice

Liên hệ

Đây là form liên lạc với ADMIN, không phải chỗ xin hàng, hay xin máy bay. Muốn lấy số máy bay, hàng bạn vào các Forum đó.
Mã xác nhận:
ReCAPTCHA verification is loading. Please refresh the page if it does not load.