1. Chào Khách bạn có thể đăng ký mua tài khoản VIP tại thiendia dễ dàng tại đây