1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
    https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
    Xin cảm ơn

Liên hệ

Đây là form liên lạc với ADMIN, không phải chỗ xin hàng, hay xin máy bay. Muốn lấy số máy bay, hàng bạn vào các Forum đó.
Mã xác nhận: