1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
  https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
  Xin cảm ơn

akiho yoshizawa

 1. Mì Gõ
 2. HDBits
 3. minhbg26
 4. Âm Binh Tóc Dài
 5. huy99999
 6. TiaLover
 7. HDBits
 8. Jackie56
 9. asus3979
 10. congaway
 11. congaway
 12. congaway
 13. congaway
 14. congaway
 15. congaway
 16. congaway
 17. congaway