1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
  https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
  Xin cảm ơn

amateur

 1. 0tito
 2. BlasterForce
 3. Thích.Quay.Tay
 4. Thích.Quay.Tay
 5. Thích.Quay.Tay
 6. EverEtz
 7. EverEtz
 8. EverEtz
 9. Zemo
 10. Tàn Khôn
 11. dotrunghieu
 12. dotrunghieu
 13. cacvua
 14. xxyyzz
 15. spar13tak
 16. DimSan070
 17. 0tito
 18. 0tito
 19. DimSan070
 20. DimSan070