1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
  https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
  Xin cảm ơn

amateur

 1. BlasterForce
 2. Thích.Quay.Tay
 3. Thích.Quay.Tay
 4. Thích.Quay.Tay
 5. EverEtz
 6. EverEtz
 7. EverEtz
 8. Zemo
 9. Tàn Khôn
 10. dotrunghieu
 11. dotrunghieu
 12. cacvua
 13. xxyyzz
 14. spar13tak
 15. DimSan070
 16. 0tito
 17. 0tito
 18. DimSan070
 19. DimSan070
 20. MrXXX179