1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
  https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
  Xin cảm ơn

amatuer

 1. Tàn Khôn
 2. cauchyponline
 3. SoIsBeautiul
 4. Lãng.khách
 5. Danh Thành
 6. xpazer
 7. luatanchoi