1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
    https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
    Xin cảm ơn

animal

  1. zluciferz
  2. Diamondz
  3. MISHEL79
  4. MISHEL79
  5. Hiakuman