1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
  https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
  Xin cảm ơn

asia

 1. Thích.Quay.Tay
 2. Eroticman1
 3. cacvua
 4. daubepmegai
 5. galaxyj
 6. Polyaluminum
 7. encoder