1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
    https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
    Xin cảm ơn

baocaosu

  1. i am mrK
  2. vnnis
  3. condomdom93
  4. Tràng_Lông_Rân