1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
    https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
    Xin cảm ơn

bbw

  1. pOsfv6688
  2. DimSan070
  3. DimSan070
  4. mobi660
  5. thienlonghonghung
  6. hoangdung89