1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
  https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
  Xin cảm ơn

black

 1. EverEtz
 2. Vọ Ngoại Tình
 3. Spira
 4. MxLaguna
 5. DimSan070
 6. thienlonghonghung
 7. Hiakuman