1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
    https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
    Xin cảm ơn

body beautiful

  1. Ironman98
  2. d0ch4nh
  3. d0ch4nh
  4. javidol888
  5. AnhBiếtHết
  6. boy_chicken