1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
    https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
    Xin cảm ơn

buồn

  1. LonelyEagle
  2. Dickie_cantho
  3. Boysinhlycao91
  4. Boysinhlycao91
  5. trymtuky
  6. sadgirl_93