1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
    https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
    Xin cảm ơn

châu á

  1. Louis_
  2. xxyyzz
  3. ......ÂM BINH......
  4. Polyaluminum
  5. conheoquay