1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
  https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
  Xin cảm ơn

check hang

 1. thichbimat057
 2. Điền-Bá-Quang
 3. bffhuynh
 4. tsu092006
 5. badboyonline
 6. oaoaoa
 7. choichobiet
 8. tomytra77640
 9. babydown
 10. babydown
 11. truongeskimo
 12. Yeu_Nham_Em_Vo
 13. Nhok_datinh