1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
    https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
    Xin cảm ơn

cổ trang

  1. duyvq
  2. littlelovercook
  3. anhthanhdz
  4. willbelove1
  5. megamega2602