1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
  https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
  Xin cảm ơn

domination

 1. Elacheav
 2. Elacheav
 3. Elacheav
 4. 59fifty
 5. DimSan070
 6. DimSan070
 7. spar13tak