1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
    https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
    Xin cảm ơn

full

  1. Kido Kid
  2. allofme
  3. nacdanh1
  4. batman123
  5. Hentaigame
  6. hvnhpr