1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
  https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
  Xin cảm ơn

gangbang

 1. pOsfv6688
 2. pOsfv6688
 3. doero
 4. thichswinghanoi
 5. vk.ckdamdang
 6. RIVEN
 7. tomtom98
 8. Balamut693
 9. ilikebj
 10. ilikebj
 11. ilikebj
 12. ilikebj
 13. ilikebj
 14. zluciferz
 15. spar13tak
 16. gaconchemgio88
 17. spar13tak
 18. noncuu
 19. trumdamne
 20. soidaudan69