1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
  https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
  Xin cảm ơn

hay

 1. deathnote.4share
 2. Quĩ Râu Xanh
 3. coolboy8x
 4. thanhtrung20
 5. thanhtrung20
 6. megamega2602
 7. megamega2602
 8. megamega2602
 9. megamega2602
 10. megamega2602
 11. megamega2602
 12. rainskyer