1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
  https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
  Xin cảm ơn

julia

 1. Lads Minerva
 2. Ân Thiên Lê
 3. Zemo
 4. Xôi_Lạc
 5. negaxx01
 6. zinboy6789
 7. luffy7028