1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
  https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
  Xin cảm ơn

julia

 1. Lads Minerva
 2. Lads Minerva
 3. Ân Thiên Lê
 4. Zemo
 5. Xôi_Lạc
 6. negaxx01
 7. zinboy6789
 8. luffy7028