1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
    https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
    Xin cảm ơn

lãng mạn

  1. v0jk0ntjmb@n
  2. dongianchiviyeu
  3. XXXAngel
  4. bebe1123
  5. anxincaocap