1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
    https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
    Xin cảm ơn

matxa bj

  1. Armethist
  2. thugian159
  3. tinhyeutragop
  4. tinhyeutragop
  5. antibac