1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
  https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
  Xin cảm ơn

mediafire

 1. hunterchicks
 2. hunterchicks
 3. gadaubac
 4. gadaubac
 5. gadaubac
 6. gadaubac
 7. gadaubac
 8. gadaubac
 9. gadaubac
 10. gadaubac
 11. gadaubac
 12. gadaubac
 13. gadaubac
 14. gadaubac
 15. gadaubac
 16. gadaubac
 17. gadaubac
 18. gadaubac
 19. gadaubac
 20. gadaubac