1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
    https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
    Xin cảm ơn

mưa

  1. tripheovt000
  2. chimsua
  3. Quỳnh-19
  4. lenhathoang879
  5. Holy.King
  6. HaRim