1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
  https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
  Xin cảm ơn

orgy

 1. pOsfv6688
 2. thichswinghanoi
 3. spar13tak
 4. spar13tak
 5. mobi660
 6. spar13tak
 7. ÂY BI CI
 8. ÂY BI CI