1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
    https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
    Xin cảm ơn

princess collection

  1. ADMIN
  2. ADMIN
  3. ADMIN
  4. ADMIN
  5. ADMIN
  6. ADMIN