1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
  https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
  Xin cảm ơn

rape

 1. Bich Tuyen
 2. kenken2806
 3. cacvua
 4. Sở Lưu Hương 2511
 5. whatever1211
 6. whatever1211
 7. Đặng Tuấn Thành
 8. whatever1211
 9. namei
 10. Quĩ Râu Xanh
 11. spar13tak
 12. BoyTimGirls
 13. Karane
 14. HDBits
 15. Kain
 16. qwerty265
 17. qwerty265
 18. tamhuyetxxx
 19. euhades
 20. tamhuyetxxx