1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
  https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
  Xin cảm ơn

rape

 1. SeoHyun
 2. Tuxedo29
 3. thefool
 4. Bich Tuyen
 5. kenken2806
 6. cacvua
 7. Sở Lưu Hương 2511
 8. whatever1211
 9. whatever1211
 10. Đặng Tuấn Thành
 11. whatever1211
 12. namei
 13. Quĩ Râu Xanh
 14. spar13tak
 15. BoyTimGirls
 16. Karane
 17. HDBits
 18. Kain
 19. qwerty265
 20. qwerty265