1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
  https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
  Xin cảm ơn

raped

 1. badboy307
 2. Hiakuman
 3. Hiakuman
 4. Hiakuman
 5. Hiakuman
 6. kidxx
 7. kidxx
 8. Hiakuman