1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
    https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
    Xin cảm ơn

satomi suzuki

  1. Lads Minerva
  2. coldhead
  3. Ân Thiên Lê
  4. Mì Gõ
  5. Ân Thiên Lê
  6. congaway