1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
    https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
    Xin cảm ơn

torture

  1. Balamut693
  2. DimSan070
  3. DimSan070
  4. DimSan070
  5. mobi660
  6. mobi660