1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
  https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
  Xin cảm ơn

trang

 1. duckr40
 2. traichatdem
 3. LonelyHero
 4. SoIsBeautiul
 5. boyqqqq
 6. tinhtttoi_om
 7. nqv92
 8. lovesan
 9. old-boy
 10. thelights