1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
    https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
    Xin cảm ơn

trẻ

  1. Milkyahoo
  2. SoIsBeautiul
  3. SoIsBeautiul
  4. MxLaguna
  5. love_men_vn
  6. nodebe