1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
    https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
    Xin cảm ơn

tsubasa amami

  1. The Sentry
  2. Xôi_Lạc
  3. negaxx01
  4. asus3979
  5. asus3979
  6. congaway