1. Nếu bạn dùng GMAIL,Yahoo,Hotmail.. để đăng ký , xin vui lòng kiểm tra mail kích hoạt trong mục Spam/Bulk của gmail
    https://mail.google.com/mail/u/0/#spam
    Xin cảm ơn

twistys

  1. vodanhdaica
  2. dhquan94
  3. congaway
  4. congaway
  5. Mr Neo